Icoon Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ambitie

Ambitie

Er is veel kennis beschikbaar en er wordt al samengewerkt op het gebied van duurzaamheid. We hoeven daarom niet zelf het wiel uit te vinden. We ontsluiten relevante kennis via de initiatieven en onderzoeken van buiten onze samenwerking. Ook leren we van elkaars ervaringen.

Actie

  • Inventariseren van platformen en initiatieven buiten onze samenwerking die werken aan duurzaamheid in de watersector en deze kennis toepassen in ons overleg.
Actie

Actualiteiten

Circulair stedelijk water

Een duurzame wereld betekent dat we alles wat we doen, duurzaam doen. Het werkveld stedelijk water hoort daar natuurlijk ook bij. Duurzaamheid is heel breed, maar voor stedelijk water is circulair denken en doen het meest toepasselijk.

Om te beginnen: wat is een circulaire economie ook alweer? In een circulaire economie gaan geen grondstoffen verloren. We voorkomen daarmee dat grondstoffen uitgeput raken en de wereld ten onder gaat aan eindeloze bergen afval en giftige stoffen. De circulaire economie laat zich goed samenvatten in de R10- ladder (zie onderstaande figuur). Deze schematisering laat zien hoe je het meest circulair kunt handelen, waarbij R0 het beste is en R9 het minst helpt.

Hoe past die R10-ladder nu op stedelijk water? De hoogste treden betekenen iets niet doen, want dan zijn er zeker geen grondstoffen nodig. Regenwater over het maaiveld naar de sloot laten lopen in plaats van een rioolbuis aanleggen, is daar een mooi voorbeeld van. Ook een goed voorbeeld is het infiltreren van regenwater, zodat de zwaartekracht het werk doet.

In de meeste gevallen hebben we toch echt een riool nodig, al is het maar voor ons afvalwater. Hoe zorgen we er dan voor dat we zo min mogelijk grondstoffen verbruiken? Goed nadenken over het materiaal is één mogelijkheid. Het tegenwoordig weinig meer toegepaste gres (keramiek) gaat veel langer mee dan beton, waardoor we minder vaak de grond in moeten om deze buizen te vervangen. Het renoveren van rioolbuizen in plaats van vervangen, is een bekender voorbeeld om de levensduur te verlengen. Tot slot zien we in de markt dat steeds meer producten van hergebruikt materiaal te verkrijgen zijn. Er worden bijvoorbeeld pvc rioolbuizen geleverd, die voor bijna 70% bestaan uit oude rioolbuizen. Er zijn ook kunststof kolken die gemaakt zijn van oude autoaccuhouders. Om de cirkel rond te krijgen, is het goed voor te schrijven dat vrijkomende kunststof buizen en putten moeten worden geretourneerd aan de producenten, zodat deze er nieuwe buizen van kunnen maken.

Wat zijn dus samengevat de vragen die we ons moeten stellen voor circulair stedelijk water:

Moet het? Hoe gaat het lang mee? Welk materiaal is het? Wat doen we met de oude materialen?

Op naar een circulair BOWA!

 

 

R ladder illustratie