Wat heeft het BOWA tot nu toe bereikt?

Om de meerwaarde van het BOWA inzichtelijk te maken wordt een overzicht gegeven van enkele resultaten die de afgelopen bestuursperiode zijn bereikt.

Risicodialogen

Om klimaatadaptatie in de regio te versnellen zijn risicodialogen gevoerd, waarbij naast alle partners ook 3 provincies en de Veiligheidsregio waren betrokken. In een achttal ambtelijke en een tweetal bestuurlijke sessies is het vraagstuk klimaatadaptatie uitgediept en naar aandachtspunten op het regionaal niveau vertaald. Klimaatadaptatie is namelijk een complexe, maatschappelijke opgave die individuele organisaties niet alleen kunnen oplossen.

 De risicodialogen hebben geresulteerd in een Handboek Klimaatadaptatie.

Downloads:
2021 Handboek Klimaatadaptatie In De Regio AGV  2021 Handboek Klimaatadaptatie In De Regio AGV, (Brochure)

Handboek Samenwerken op Dijken

Werkzaamheden ter plaatse van dijken, bijvoorbeeld voor versterking, brengt meerdere partners samen. Een dijk is bijvoorbeeld eigendom van het waterschap, terwijl de weg op de dijk eigendom is van een gemeente. Om de samenwerking te versoepelen is in opdracht van het BOWA het Handboek Samenwerken op Dijken opgesteld en bestuurlijk als grondlegger voor toekomstige projecten vastgelegd. In het handboek staan afspraken over het betrekken van partners en de organisatie van de dijkprojecten.

Downloads:
2020 Handboek Samenwerken Op Dijken