Icoon Kwetsbaarheid en organisatie

Kwetsbaarheid en organisatie

Gezamelijke subsidieaanvraag klimaatadaptatie

Gezamenlijke aanbestedingen 

Iedere gemeente laat werkzaamheden uitvoeren door marktpartijen. Ten behoeve van efficiëntie, kostenreductie en kwaliteitsverhoging worden aanbestedingstrajecten met meerdere partners vanuit BOWA/ISARIZ gezamenlijk opgepakt.

Voorbeelden zijn:

  • Reiniging van kolken
  • Reiniging en inspectie van riolering
  • Monitoring grondwaterstanden